Φίλτρα Βενζίνης

22117 Φίλτρο Βενζίνης (530095646)HUS-POULAN 3.2mm

3,61
Τύπος-RIF.OR: POREX (530.0956.46) Μοντέλα – Διάμετρος: HUSQVARNA JONSERED PARTNER-POULAN ΘΑΜΝ/ΚΑ ΣΤΑΝΤΑΡ 3.2mm

22114 Φίλτρο Βενζίνης WALBRO ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4.8ΜΜ

5,23
Τύπος-RIF.OR: WALBRO (125-528-1) Μοντέλα – Διάμετρος:HUSQVARNA JONSERED PARTNER-POULAN ΣΤΑΝΤΑΡ – 80cc 4.8mm

22113 Φίλτρο Βενζίνης (503.4432.01)HUSQVARNA / JONSERED / POULAN 4.5mm

4,66
Τύπος-RIF.OR: POREX (503.4432.01) Μοντέλα – Διάμετρος: HUSQVARNA JONSERED PARTNER-POULAN ΑΛΥΣ/ΝΑ ΣΤΑΝΤΑΡ 4.8mm

21035 Φίλτρο Βενζίνης POREX ΣΤΑΝΤΑΡ 3.5mm

4,66
Τύπος-RIF.OR: POREX Μοντέλα – Διάμετρος: HUSQVARNA JONSERED PARTNER-POULAN ΑΛΥΣ/ΝΑ ΣΤΑΝΤΑΡ 3.5mm